Historisk bytegning

6 Helsingborg – var fanns den äldsta staden?

– myten om högstaden och urbaniseringen. Af Joakim Thomasson, PhD.-studerande Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

kap-6