Samlede tidsskrifter

Gransk 2023 I

Om hjemve og hjemliggørelse i interaktionen mellem fordrevne ukrainere og danske værtsfamilier ...
Læs Mere
Artiklen undersøger Helsingørs udvikling som rejsemål, fra Sundtoldsby til turistattraktion ...
Læs Mere

GRANSK 2022 I

Af Emma Barnhøj Jeppesen, museumsinspektør ved Immigrantmuseet ...
Læs Mere
Af Esben Aarsleff og Claudio Casati, Museum Nordsjælland ...
Læs Mere

GRANSK 2021 I

Af Liv Appel, mag.art. i forhistorisk arkæologi, museumsinspektør på Museum Nordsjælland, og Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus ...
Læs Mere
Af Anders Andrén, professor i arkeologi, Stockholms Universitet ...
Læs Mere
Af Bjørn Poulsen, professor, dr. phil., Historie, Aarhus Universitet ...
Læs Mere
Opslag i gammel bog
- en kilde til international, regional og lokal skibsfart og varetransport. Af Erik Gøbel, historiker, fhv. seniorforsker på Rigsarkivet ...
Læs Mere
Historisk tegning
Af Carsten Jahnke, Associate professor, The Saxo Institute, University of Copenhagen ...
Læs Mere
Historisk bytegning
- myten om högstaden och urbaniseringen. Af Joakim Thomasson, PhD.-studerande Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet ...
Læs Mere
Historisk kort
Af Niels-Knud Liebgott, arkæolog og tidligere museumsdirektør på Rosenborg og Amalienborg ...
Læs Mere
Udgravning
Af Jane Jark Clausen, arkæologisk leder - administration og udgravning på Københavns Museum ...
Læs Mere
Historisk kort
Af Stefan Larsson, arkeolog, Kulturen, Lund ...
Læs Mere
Historisk tegning
Af Liv Appel, mag.art. i forhistorisk arkæologi, museumsinspektør på Museum Nordsjælland ...
Læs Mere
Af Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus ...
Læs Mere
Mark med hvid bygning
Af Anders Reisnert, Stadsantikvarie i Malmö Emeritus ...
Læs Mere

GRANSK 2020 I

Tidsskriftet indeholder følgende artikler – klik for at læse mere:

Håndtegnet kort med slot, vand og træskibe
af Liv Appel, Peter M. Christensen og Torben Bill-Jessen: Nye undersøgelser og udgravninger, der kaster lys over bebyggelsen Sanden ...
Læs Mere
Badeanstalt med 5 bademestre i stribede badedragter
af Anders Bank Lodahl. I første halvdel af 1900-tallet udfordrede Skodsborg Badesanatorium den etablerede orden i massagebehandlingen ...
Læs Mere

GRANSK 2019 I

Tidsskriftet indeholder følgende artikler – klik for at læse mere:

af Jakob Schlein Andersen. Bronzealderen er historien om mægtige høvdinge gravlagt i imponerende gravhøje, der endnu kan ses i landskabet ...
Læs Mere
af Hans Jørgen Winther Jensen. Artiklen her er tænkt som første led i projekt om nordsjællandsk velfærdshistorie og identitet ...
Læs Mere
af Niels Hein. Den 13. marts 1963 sker en voldsom brandulykke på Helsingør Skibsværft ...
Læs Mere
af Sabine Thrane. Sigtet for denne artikel er at undersøge og diskutere udstillingspraksis og formidlingsbrug i forhold til jægerstenalderens grave ...
Læs Mere