Om Gransk

Gransk er et forskningsbaseret online tidsskrift, der handler om Nordsjælland og sætter Nordsjælland i perspektiv. Artiklerne i Gransk er fagfællebedømte indenfor fagområderne arkæologi, etnologi og historie og alle er velkomne til at læse og referere til artiklerne. Bag tidsskriftet står en række museer, men redaktionen modtager gerne artikler eller forslag til emne fra personer eller institutioner uden for disse museer.

Gransks redaktion består af:

Morten Mortensen, Furesø Museer
Iben Vyff , Museerne Helsingør
Liv Appel, Museum Nordsjælland
Kristoffer Schmidt, Museum Nordsjælland
Anne Birgitte Gurlev, Rudersdal Museer
Anders Bank Lodahl, Rudersdal Museer (redaktionssekretær)

Redaktionen kan kontaktes gennem redaktionssekretæren på redaktionen@gransk.dk

Museerne bag Gransk

Furesø Museer

Furesø Museer er et selvstændigt, statsanerkendt kulturhistorisk museum med rødder og ansvarsområde i Furesø Kommune. Furesø Museer har til formål at belyse og forske i Furesø Kommunes fortid, herunder kommunens udbygning som forstad til København med særligt fokus på temaer som forholdet mellem land og by, by og opland, tilflyttere og indfødte — og minoritetskultur. Museet består af et lokalhistorisk museum der holder til i Værløse samt et immigrantmuseum og et stadsarkiv der har til huse i Farum.


Museerne Helsingør

Museerne Helsingør er en statsanerkendt kulturhistorisk museumsinstitution, der varetager ansvaret for Helsingør Kommunes historie i perioden fra middelader, renæssance og frem til i dag i og omkring tre lokalhistoriske museer. Til museumsorganisationen hører endvidere Danmarks Værftsmuseum, og herud over driver museet et lokalt arkiv, et erindringskøkken og et historisk landbrug

Museets forskning fokuserer på emner og perioder, der enten har særlig kulturhistorisk betydning for Helsingør Kommune eller den lokale og nationale værftshistorie. Af forskningsemner kan nævnes Helsingørs middelalderlige bebyggelser, kloster- og sygehusvæsen. Inden for nyere tid er forskningsemnerne blandt andet erindringskultur og historiebrug. Disse emner udfoldes både i relation til byens købstadsjubilæer og i et nationalt forskningsprojekt om lydformidlet erindringsindsamling. Endvidere kan nævnes mikrohistoriske studier af Helsingør værft.

Forskningen foregår i et samarbejde med danske og udenlandske museer, arkiver og universiteter.

Læs mere om Museerne Helsingør på www.helsingormuseer.dk


Museum Nordsjælland

Museum Nordsjælland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der varetager opgaver inden for arkæologi og nyere tid. Museet har ansvar for arkæologi og nyere tids kulturhistorie i Allerød, Fredensborg, Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner – det arkæologiske ansvarsområde dækker yderligere Furesø, Halsnæs, Helsingør og Rudersdal kommuner. Museet er desuden lokalhistorisk arkiv for Hørsholm kommune. Museum Nordsjælland er sitemanager-institution for UNESCO verdensarvsarealet ”Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland”.
Museets forskning fokuserer på emner og perioder, der har særlig kulturhistorisk betydning for Nordsjælland, eller som udpeger sig ved et særligt omfattende kildemateriale i museets samlinger. Af forskningsemner på det arkæologiske område kan fremhæves museets mangeårige internationale indsats inden for studiet af ældre stenalder samt udforskningen af fund fra bronze- og jernalderen fra områdets mange vådområder. Derudover er Nordsjællands middelalderlige landbebyggelse, klostre, byer og borge genstand for arkæologisk forskning. Inden for nyere tid er forskningsemnerne blandt andet Nordsjællands krongods, herunder enevældens magt, kultur og selviscenesættelse, kystkulturen, byudviklingen og den lokale velfærdshistorie.

Forskningen foregår i vid udstrækning samspil med danske og udenlandske museer, arkiver og universiteter.

Læs mere om Museum Nordsjælland på museumns.dk


Rudersdal Museer

Rudersdal Museer er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med ansvar for Rudersdal Kommune – sammenlagt af de tidligere Søllerød og Birkerød kommuner.

Rudersdal Museer består af tre afdelinger:

Det kulturhistoriske museum Mothsgården i Søllerød med permanente og skiftende udstillinger om nyere tids historie i både lokalt og bredere perspektiv. Det arkæologiske udstillingssted Vedbækfundene ved Gl. Holtegård, som formidler de fantastiske jægerstenalder-gravfund fra Vedbæk og oldtiden i Rudersdal. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune i Nærum, der både er lokalhistorisk arkiv og kommunearkiv.

Rudersdal Museers forskning sker i samarbejde med andre museer og arkiver, samt breder sig over emner med en central betydning for Rudersdalegnen som formidling af stenalderfund, byplanlægning i velfærdsstaten og sundhedsinstitutioner i 1900-tallet. Rudersdal Museer har en aktiv skoletjeneste og tilbyder en række aktiviteter uden for museets mure med ture i byerne og skovene i Rudersdal Kommune.

Læs mere på museets hjemmeside: www.rudersdalmuseer.dk